Havai fişek fiyatları ürünün çeşidine göre farklılık göstermektedir. Günümüzde tüketilen havai fişek çeşidinin 2.000'in üzerinde olduğu bilinirken ülkemizde talep gören havai fişek çeşidinin 100'den fazla olmadığı görülmektedir. Havai fişekler amatör kullanım ve profesyonel kullanım olmak üzere ikiye ayrılır. Amatör kullanım havai fişekleri batarya diye adlandırılır ve atış sayısı bakımından 16 atış, 20 atış, 25 atış, 36 atış, 49 atış, 100 atış ve 150 atış gibi sınıflara ayrılmaktadır. Amatör kullanım havai fişeklerle alakalı kısa fiyat bilgisi vermek gerekirse ; 16 atışlık havai fişek : 45-70 TL, 20 atışlık havai fişek : 55-80 TL, 25 atışlık havai fişek 85-120 TL, 36 atışlık havai fişek 110-140 TL. 49 atışlık havai fişek 170-250 TL. 100 atışlık havai fişek 250-350 TL arasında farklılık göstermektedir.
 
Profesyonel kullanım havai fişekler ise uzman kişiler tarafından bilgisayar programları dahilinde yapılan büyük havai fişek gösterileridir. Bu gösterilerin fiyatı atılacak havai fişek miktarına göre 1500 TL'den başlayıp 100.000 TL'ye kadar ulaşabilmektedir. Bu gösterilerde batarya havai fişeklerin kullanılmasının yanı sıra gök bombası diye adlandırılan 150-200 metre yükselen büyük havai fişeklerde kullanılmaktadır. Havai fişek fiyatlarını daha ayrıntılı inceleyip, satın almak için lütfen tıklayınız.